„Inzerát" (2020) Chemické listy, 114(11), s. 784. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3732 (Viděno: 7 červen 2023).