Hlodák, M., Matúš, P., Urík, M., Kořenková, L., Mikušová, P., Senila, M. a Diviš, P. (2015) „Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti", Chemické listy, 109(5), s. 385–389. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/374 (Viděno: 2 únor 2023).