Hagarová, I. (2021) „Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra", Chemické listy, 115(1), s. 38–45. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3771 (Viděno: 28 květen 2024).