Kromerová, K. a Bencko, V. (2021) „Errata: Rastlinné toxíny v exotických medoch – „šialenom“ mede a „tutínovom“ mede", Chemické listy, 115(3), s. 161. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3809 (Viděno: 30 květen 2024).