Tetřevová, L. a Kolmašová, P. (2021) „Možnosti sdílené ekonomiky z pohledu chemických podniků", Chemické listy, 115(5), s. 280–285. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3848 (Viděno: 28 květen 2024).