Čanecká, L., Bujdoš, M. a Boriová, K. (2015) „Oxo-hydroxidy železa a ich potenciálne využitie na zníženie obsahu niektorých nežiaducich prvkov v prírodnom prostredí prostredníctvom sorpčných mechanizmov", Chemické listy, 109(2), s. 105–108. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/393 (Viděno: 2 únor 2023).