Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. (2021) „Potenciálně negativní dopad dlouhodobého používání nanočástic stříbra ve vodním hospodářství", Chemické listy, 115(11), s. 588–594. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3951 (Viděno: 31 květen 2024).