„Reklama" (2022) Chemické listy, 116(7). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4080 (Viděno: 29 září 2022).