Horváthová, H., Dercová, K., Tlčíková, M. a Hurbanová, M. (2022) „Biologická syntéza nanočastíc: Rastlinné bionanočastice na báze železa pre remediáciu kontaminovaného životného prostredia", Chemické listy, 116(7), s. 405–415. doi: 10.54779/chl20220405.