„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(9), s. 562. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4121 (Viděno: 29 září 2022).