Čejková, J. (2022) „O Fakultě chemicko-inženýrské", Chemické listy, 116(10), s. 574–580. doi: 10.54779/chl20220574.