„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(12), s. 759–760. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4169 (Viděno: 19 červenec 2024).