Hlodák, M., Matúš, P. a Urík, M. (2014) „Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách", Chemické listy, 108(12), s. 1119–1124. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/420 (Viděno: 20 březen 2023).