Podešva, J. (2023) „O stylistice našich autorů", Chemické listy, 117(3), s. 137. doi: 10.54779/chl20230137.