„Reklama" (2023) Chemické listy, 117(3). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4216 (Viděno: 2 duben 2023).