„Reklama" (2023) Chemické listy, 117(5). Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4240 (Viděno: 25 září 2023).