Otřísal, P. a Florus, S. (2014) „Současnost a perspektivy fyzické a kolektivní ochrany proti účinkům toxických látek", Chemické listy, 108(12), s. 1168–1171. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/429 (Viděno: 7 prosinec 2022).