„Cena Karla Preise za rok 2023" (2024) Chemické listy, 118(1), s. 2. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4464 (Viděno: 17 duben 2024).