Hagarová, I. (2014) „Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov", Chemické listy, 108(10), s. 949–955. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/449 (Viděno: 21 březen 2023).