„Inzerát" (2024) Chemické listy, 118(5), s. 298. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4761 (Viděno: 19 červenec 2024).