Ősziová, H., Baková, A. a Birošová, L. (2017) „Súvislosť medzi subinhibičnou koncentráciou biocídov a bakteriálnou rezistenciou voči antibiotikám pre kmeň Enterococcus faecalis", Chemické listy, 111(8), s. 536–540. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/58 (Viděno: 18 duben 2024).