Cinková, K., Maťokárová, M., Sálusová, I., Planková, A., Brtková, B., Borovská, K., Marton, M., Vojs, M. a Švorc, Ľ. (2017) „Voltampérometrické stanovenie antidepresíva imipramínu vo farmaceutických prípravkoch pomocou bórom dopovanej diamantovej elektródy", Chemické listy, 111(6), s. 392–397. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/74 (Viděno: 25 červen 2024).