Barek, J. (2012) „Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud šťastný", Chemické listy, 106(8), s. 729. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/867 (Viděno: 17 červen 2024).