Barek, J. (2017) „Výchova nové generace analytických chemiků", Chemické listy, 111(3), s. 177. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/95 (Viděno: 2 říjen 2023).