[1]
J. Horák, „Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv", Chem. Listy, roč. 105, č. 11, s. 851–855, lis. 2011.