[1]
A. Šedivá a J. Katrlík, „Sledování glykosylace lektinovými biočipy a biosenzory využívajícími povrchovou plasmonovou rezonanci", Chem. Listy, roč. 110, č. 12, s. 842–850, pro. 2016.