[1]
M. Krátký a J. Vinšová, „Advances in the Development of Antituberculotics Acting on Multidrug-Resistant Strains", Chem. Listy, roč. 104, č. 11, pro. 2010.