[1]
M. Přibylová, M. Dvořáková, a T. Vaněk, „Paclitaxel Derivatives for Targeted Delivery to Cancer Cells", Chem. Listy, roč. 104, č. 11, pro. 2010.