[1]
J. Svoboda, K. Syslová, a P. Kačer, „Cílený transport platinových cytostatik", Chem. Listy, roč. 110, č. 12, s. 909–916, pro. 2016.