[1]
V. Mlejová, P. Pavlíková, P. Dobiáš, M. Adam, a K. Ventura, „Application of Various SPME Methods in Analysis of Herbal Essential Oils", Chem. Listy, roč. 104, č. 3, dub. 2010.