[1]
J. Boroň a P. Kačer, „Určení genotoxicity extraktů oxidované celulosy metodikou pro vysokokapacitní screening", Chem. Listy, roč. 110, č. 11, s. 828–831, lis. 2016.