[1]
P. Holý, „Pohled do historie stanov České společnosti chemické", Chem. Listy, roč. 110, č. 7, s. 469–470, čvc. 2016.