[1]
M. Koňuchová, D. Liptáková, A. Šípková, a Ľ. Valík, „Využitie druhu Geotrichum candidum v mliekarenskom priemysle", Chem. Listy, roč. 110, č. 7, s. 491–497, čvc. 2016.