[1]
Š. Smrčková, J. Bindzar, a M. Halamová, „Jodované kontrastní látky jako polutanty vody", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 898–907, pro. 2015.