[1]
M. Beránek, M. Drastíková, F. Gabalec, V. Palička, a J. Čáp, „Syntetický multilokusový kalibrátor pro studium genové exprese v nádorech hypofýzy vyvolávajících akromegalii", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 938–941, pro. 2015.