[1]
M. Pišlová, K. Kolářová, V. Vosmanská, O. Kvítek, a V. Švorčík, „Příprava polysacharidových filmů na bázi chitosanu a celulosy", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 942–945, pro. 2015.