[1]
S. Srkalová, K. Kalíková, a E. Tesařová, „The Presence and Importance of Enantiomers in Food", Chem. Listy, roč. 102, č. 7, srp. 2008.