[1]
A. Kořínková, P. Mikuška, a Z. Večeřa, „Složení, zdroje a analýza ve vodě rozpustných organických sloučenin v atmosférických aerosolech", Chem. Listy, roč. 108, č. 7, s. 667–672, čvc. 2014.