[1]
K. Kobetičová, Z. Petrová, a V. Kočí, „Význam expozičních cest pro biodostupnost chromu v půdním prostředí", Chem. Listy, roč. 109, č. 10, s. 794–798, říj. 2015.