[1]
M. Boháčová a J. Pazlarová, „Extracelulární DNA jako cílová molekula k narušení biofilmů", Chem. Listy, roč. 112, č. 4, s. 215–221, dub. 2018.