[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 965–966, pro. 2015.