[1]
M. Šebesta a P. Matúš, „Separácia, stanovenie a charakterizácia anorganických syntetických nanočastíc v komplexných environmentálnych vzorkách", Chem. Listy, roč. 112, č. 9, s. 583–589, zář. 2018.