[1]
Z. Herman, M. Harnisch, L. Ballauf, a P. Scheier, „Heterogenní reakce mezi ionty dusíku a uhlovodíky adsorbovanými na povrchu pevných látek", Chem. Listy, roč. 112, č. 10, s. 701–707, říj. 2018.