[1]
J. Leitner, „Vliv velikosti a tvaru částic na vlastnosti léčiv", Chem. Listy, roč. 112, č. 11, s. 741–751, lis. 2018.