[1]
J. Zelenka, „Kyselina mléčná jako signální molekula a její preventivní a terapeutický potenciál", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 104–110, úno. 2019.