[1]
P. Drašar, „Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie", Chem. Listy, roč. 109, č. 8, s. 653, srp. 2015.