[1]
B. Veliká, B. Hubková, M. Mareková, a I. Kron, „Využitie UV/VIS spektroskopie pri stanovení antioxidačných vlastností hydroxybenzoových kyselín pri reakcii s peroxonitritom", Chem. Listy, roč. 109, č. 7, s. 535–538, čvc. 2015.