[1]
P. Dvořák a V. Vyskočil, „Vsádková injekční analýza a možnosti jejího využití v novém tisíciletí", Chem. Listy, roč. 113, č. 12, s. 703–709, pro. 2019.