[1]
P. Gebauer a F. Foret, „Československá izotachoforetická škola", Chem. Listy, roč. 114, č. 1, s. 3–9, led. 2020.