[1]
Z. Veselka, F. Průša, A. Šenková, a D. Vojtěch, „Slitiny s vysokou entropií – historie, příprava, vlastnosti a výzkum", Chem. Listy, roč. 114, č. 1, s. 26–33, led. 2020.